Zulu by Heyerdahl

diamanter med mening

Heyerdahl Juveler ønsket å gi noe tilbake til det kontinentet som utvinner diamanter. Dette har resultert i prosjektet ”Zulu by Heyerdahl”, et samarbeid mellom Heyerdahl Juveler og Zulufadder. Zulu by Heyerdahl – en spesialdesignet diamantring laget i kun 14 unike eksemplarer.

14 ringer gir 14 hus

For hver ring som selges bygger vi ett hus i Zululand (Sør-Afrika). Her vil hver kjøper kunne gi noe helt konkret og håndfast, ulikt normale veldedighetsprosjekter. Med salget av 14 ringer skal vi bygge 14 hus som vil gi tak over hodet til veldig mange foreldreløse barn. Her vil vi helt konkret kunne vise hva pengene går til helt konkret.

All fortjeneste direkte til huset

Alle ledd i verdikjeden avstår fra fortjeneste, slik at denne kan gå direkte og uavkortet til byggingen av ”ditt hus”. Etter moms er betalt til den norske stat, vil fortjenesten på 12.000,- kroner dekke eksakt byggekostnaden for et hus. Hver kjøper vil bli holdt oppdatert under byggingen og vil tilslutt motta bilder av huset og barna når dette står ferdig i 2009. Giveren vil få en plakett med inngravert navn på huset som en takk fra barna.

Slik bodde familien før

Slik bor de nå (zulufadder hus)

Økologisk gull

Heyerdahl er opptatt av å skape smykker som i størst mulig grad tar vare på mennesker, dyr og deres omliggende natur og miljø. Zulu by heyerdahl er laget av rent økologisk fremstilt gull fra en unik sertifisert gruve der utvinning skjer uten bruk av kjemikalier. Dette beskytter det levende miljøet og områdene rundt. Grunnet det begrensede uttaket av gull hvert år, kan kun et fåtall produkter produseres. Dette gjør Zulu by Heyerdahl til et unikt og miljøvennlig smykke med stor grad av substans.

Fremstilling av økologisk gull

Zulu ringen med kontur av Afrika

Konfliktfrie diamanter

Diamanten som er benyttet i Zulu by Heyerdahl er fra lovlige kilder som ikke finansierer konflikter. I samsvar med FNs resolusjoner kan vi garantere at diamanten er konfliktfri basert på personlig kunnskap og/ eller skriftlige garantier. Diamanten kommer fra land der utvinning, handel og videreforedling foregår med størst mulig henblikk på en bærekraftig utvikling av landet til det beste for mennesker og miljø.

Ringen koster 27.800,- inkl. mva  |  NB Alle 14 ringene er nå utsolgt.

Se også zulufadder’s egen hjemmeside for mer informasjon www.zulufadder.no