Vårt fokus på miljø

Vi må alle sørge for at vi opptrer på en slik måte at våre etterkommere får en bærekraftig fremtid. Heyerdahl er svært opptatt av å tilpasse seg best mulig for å ivareta miljøet rundt oss, slik at både vi som butikk og du som kunde kan være sikker på at de valgene vi tar ivaretar FNs mål om et bærekraftig samfunn.

Her lister vi opp de viktigste punktene både vi som butikk og du som kunde kan påvirke i vår hverdag for å ivareta vår klode på en best mulig måte:

 • Kjøp produkter med høy kvalitet og lengre levetid.
 • Kjøp smykker i edle metaller som gull, sølv eller platina, da opptil 60% av metallet allerede er resirkulert.
 • Kjøp smykker i edle metaller da disse kan repareres eller bygges om. Da kan smykket gi glede gjennom flere generasjoner og med dette skape dypere affeksjonsverdi.  
 • Resirkuler ditt gamle gull ved å selge det for kontant oppgjør, eller som betalingsmiddel for nye produkter. Ditt gamle gull sendes til raffinering for å bli til nye smykker, noe som bidrar til sirkulær økonomi.
 • Sjekk tilstanden på dine smykker og klokker ofte, og sørg for fagmessig vedlikehold ved behov. På den måten får produktene så lang levetid som mulig.
 • Kjøp gjerne smykker laget av fair trade gull. Dette er gull fra gruver som er strengt regulert med tanke på utslipp og arbeidsmiljø. Flere smykkemerker lager nå smykker i gull fra disse gruvene. Se smykker laget i FairTrade gull her.
 • Kjøp gjerne kortreiste smykker produsert i Norge. Ved å kjøpe norsk design og produksjon sparer du miljøet for utslipp ved transport, samtidig som du bidrar til å opprettholde norske arbeidsplasser.
 • Velg om mulig “klikk & hent” ved kjøp i vår nettbutikk. Dette sparer miljøet for unødig bruk av emballasje og utslipp ved transport.
 • Sørg for at diamantene du kjøper er “konfliktfrie” underlagt FNs resolusjon “Kimberleytrakaten”. Gullsmed Heyerdahl garanterer at alle diamantene vi selger i våre butikker er sertifisert under denne ordningen.
 • Husk at gull, sølv og diamanter også har en varig børsstyrt verdi. Verdien kan stige i med tiden, og med dette være en god investering. Gullprisen har steget 400% på 20 år (2001 – 2020). 
 • Vårt forbruksmateriell som gavepapir, esker, etuier, bånd, tape og poser skal være miljøvennlige og ha lavest mulig klimaavtrykk.
 • Vårt driftsmateriell som montere, gulv, belysning, maskiner og utstyr skal være produsert av miljøvennlige gjenvinnbare materialer, levert av produsenter som ivaretar sine ansatte og klima på best mulig måte.
 • Vårt avfall skal sorteres lokalt og leveres til resirkulering gjennom gårdeiers moderne avfallssystemer. 

For å øke egen bevissthet har Gullsmed Heyerdahl plukket ut 5 fokusområder fra FNs bærekraftmål (8-9-11-12-13). Disse skal vi jobbe aktivt med for å bidra til et mer klimavennlig samfunn.

Klikk på skjema under for å lære mer om FNs 17 bærekraftsmål.