taksering og verdivurdering

Vi utfører alle type takseringer. Som gullsmeder, gemmologer, diamanteksperter har vi gode egenskaper til å taksere dine smykker riktig for forsikring eller skifte. Vi hjelper forsikringsselskapene med verdivurdering når dine smykker er blitt borte. Når du skal taksere noe, så er det viktig at vi får så mye informasjon som mulig. Kvitteringer, sertifikater hjelper oss til å utføre en mest nøyaktig taksering eller verdivurdering.

Assuransetakst

Når du skal taksere smykker, er det viktig at du tar med deg så mye informasjon som mulig. Det være seg kvitteringer og sertifikater som vil hjelpe oss med å få utført en mest mulig nøyaktig taksering eller verdivurdering.

Skiftetakst

Dette er en takst vi gjerne foretar når det er et arveoppgjør og partene ønsker primært å vite verdiene for en rettferdig fordeling av gjenstandene. Da vil vi også ta i betraktning slitasje og beskaffenhet i forhold til et eventuelt salg i bruktmarkedet.  

Registrering

Vi kan også foreta en registrering. Dette vil gjøres på samme måte, med uten å sette en verdi på smykkene. Dette gjøres for å ha en dokumentasjon på alle dine smykker. Da vil vi kun beskrive smykkets art, ta rede på type metall og stener, samt veie smykke. Dette går raskere for oss, og vil være en rimeligere variant en en fullstendig taksering med priser.

Verdivurdering etter innbrudd og skade

Dette gjøres i forbindelse med skadesaker. kunden får beskjed om a kontakte oss av sitt forsikringsselskap, der vi gjerne avtaler et vurderingsmøte. Når vi i slike tilfeller må vurdere smykkers verdi uten å ha gjenstanden fysisk tilstede kaller vi det verdivurdering. Smykkenes verdi blir vurdert basert på kundens forklaring og øvrige dokumentasjon. Dette er aktuelt etter innbrudd eller tap på annen måte. Vi foretar gjerne en verdivurdering på oppdrag fra forsikringsselskapene, og sender dermed denne direkte til den aktuelle skadebehandler. Les mer prosessen her. Normalt er det forsikringsselskapene som betaler for denne verdivurderingen. Trenger du hjelp til en verdivurdering, så book time her.  

viktig informasjon

For å unngå eventuelle misforståelser vil vi gjerne gi noen opplysninger om taksten. Vi takserer utelukkende for assuranse eller skifte. Takstbeløpet blir derfor satt slik at De skal, så sant det er mulig, kunne gjenskaffe tilsvarende eller vesentlig tilsvarende vare til vurdert verdi pr. dato. 

Kunstneriske og antikvariske kvaliteter blir ikke vurdert. På grunn av disse forhold, og fordi det alltid dreier seg om en skjønnsmessig vurdering, må taksten ikke oppfattes som eksakt verdi, eller brukes som salgs- eller kjøpstakst.

På diamanter som er fattet i smykker, vil det ikke fremkomme av takstbrevet hvilken farge eller klarhet diamanten innehar. I så fall må diamanten demonteres ut av smykket og fattes inn på nytt for å få gjort en eksakt vurdering. Dette må i så fall avtales på forhånd.

Takstoppdrag tar normalt 2-3 uker.

TAkstgebyr

Tiden vi bruker på å vurdere ulike smykker vil variere i forhold til type smykke. Derfor vil takstgebyret basere seg på tiden vi bruker for hvert enkelt oppdrag. For å lage et forutsigbart oppsett kan vi indikere følgende priser:

 

  • For første leverte gjenstand  |  pr. stk.   kr. 1.200,-
  • For påfølgende gjenstand (2 -10 gjenstander)  |  pr. stk.   kr. 900,-
  • For påfølgende gjenstand over 10 gjenstander  |  pr. stk.   kr. 700,-

 

I tillegg beregnes et ekstra gebyr for spesielle gjenstander:

 

  • For gjenstander med farvestener og perler  |  Tillegg kr. 500,-
  • For større diamantsmykker (over 100.000,-)  | Tillegg kr.  500,-
  • For perlecollier  |  Tillegg kr.  400,-
  • For klokker / ur  | Tillegg kr.  750,-

 

Alle priser er inklusive mva.