Perler

Historikk

Allerede for 5000 år siden ble perlene høyt verdsatt i land som Mexico, Peru, Hellas, Persia og Egypt. Men den gang var de forbeholdt fyrster, keisere, konger og andre adelige. I det gamle Hellas trodde man at perlene hadde en magisk kraft. Eieren av en perle ville bli skjenket lykke, elskov og styrke.

Ekte perler

Ekte perler blir dannet i en musling. Muslingen kapsler inn f. eks en parasitt som prøver å trenge inn i dyret( muslingen). Rundt dette fremmedelementet lager muslingen en kappe av samme materiale som den lager skallet sitt av. Dette blir en rund perle. Ekte(orientalske) perler er meget sjeldne. Det dannes perler i gjennomsnitt i ca 1 av 100 muslinger. Av disse er det bare en av ti som blir fine. Ekte perler er derfor svært kostbare. Man kan også finne ekte perler i ferskvannsmuslinger. Det er funnet mange flotte perler i f.eks Lågen.

Kulturperler

Kulturperler er perler som er dyrket. Man innplanterer en perlemorskule i muslingen. Muslingen lager et skall rundt denne, og det blir dannet en perle. For å få en stor perle legger man inn en stor kjerne. Denne ligger i muslingen i 3-4 år, før den blir tatt ut og sortert etter størrelse, glans, farge og jevnhet.

Akoyaperler

Dyrket i Japan, i Akoyamuslingen. Perlemorskjernen er gjerne i størrelse 4 – 8 mm. Perlene blir dyrket i store farmer. Det blir innoperert en perlemorskule i muslingen, og den lager et perlebelegg rundt denne. Perlen ligger i muslingen i 3-4 år.
 
Ferskvannsperler

Ferskvannsperler blir dyrket i ferskvannsmuslinger ved at man tar en liten bit av kjøttet fra en annen musling og innplanterer i muslingen. Denne danner så en perle rundt dette fremmedlegemet. Ferskvannsperler har en mer knudrete overflate og en annen glans enn saltvannskulturperler. De vanligste stedene man dyrker ferskvannsperler er i Kina og Japan.

Faktorer som gir perlen sin verdi:

Farge: Skal være lett rosa eller krem
Tykkelse på skallet: Jo tykkere jo bedre. Ofte ser man billige perler med nesten ingen skalltykkelse, og kjernen sees igjennom
Overflate: Jo jevnere jo bedre
Rundhet: Skal være rund
Størrelse: Perler over 7 mm er svært vanskelig å dyrke, og er derfor meget kostbare.