Vår faglige kompetanse - Din trygghet...

 

 

For at du skal være trygg på at du handler på riktig sted er vi opptatt av god service, høy kompetanse

og faglært arbeidskraft hos oss. Vi har flere gullsmeder og diamanteksperter med lang fartstid ansatt.

 

Vi innehar følgende titler:

- Gullsmedmester

- Diamantfagmann D.Gem.G.

- Dipolomgemmolog FGA

- Registrert Takstmann NGF