Viktig informasjon for forsikringskunder

 

Det er en opprivende sak å bli utsatt for et innbrudd i sitt hjem. Ikke bare mister man noen av sine kjære eiendeler som det knytter seg følelser og minner til, men det innebærer også et omfattende arbeide for bl.a. å registrere og dokumentere hva som er borte. Dette er en jobb alle gjerne skulle vært foruten, men som er helt nødvendig for å oppnå et riktig forsikringsoppgjør.


En verdivurdering av tapte gjenstander baseres på opplysninger fra forsikringstaker og er ofte en omfattende og vanskelig oppgave. Det er derfor av største viktighet at man skaffer tilveie all tenkelig dokumentasjon før man kommer til et verdivurderingsmøte. Finn frem alle tenkelige opplysninger om gjenstandene som f.eks. fotografier (kan venner og familie ha tatt bilder som er av interesse), gamle takster, sertifikater, kvitteringer etc. Lag gjerne skisser på forhånd om du ser for deg at ting kan være vanskelig å forklare med ord. For alle parter er det viktig å komme frem til et resultat som er så nær det reelle tap som mulig.


Når verdivurderingen er ferdig gjennomarbeidet fra vår side, sendes originalen til selskapet med kopi til deg. Det er da viktig å tenke nøye gjennom om du ønsker gjenkjøp. Du er imidlertid ikke nødt til å kjøpe tilsvarende gjenstander tilbake. Du står fritt til å velge blandt alle varegrupper i vårt rike utvalg i våre forretninger. Dersom du velger gjenkjøp, vil en original rekvisisjon på beløpet bli sendt deg. Denne kan du benytte fritt i våre 3 forretninger, og fungerer som en slags tigodelapp. Ønsker du å bruke litt ekstra god tid med en av oss i forretningen, er det fint om du avtaler tid med oss på forhånd. Husk ta med deg legitimasjon sammen med rekvisisjonen når du kommer.


Om du imidlertid ønsker skaden utbetalt i kontanter, utbetaler forsikringsselskaptet den summen det koster dem å gjenskaffe varen. Som stor kunde har forsikringsselskapet forhandlet seg frem til en rabatt. Dette blir trukket fra summen ved kontant utbetaling. Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hvordan du ønsker din oppgjørsform, for ikke å tape verdier. Dette avtaler du selv med din skadebehandler i forsikringsselskapet.


Husk at du også kan splitte opp beløpet, slik at du kan be om en del utbetalt minus rabatt, og resten i gjenkjøp på rekvisisjon. Vi vil også opplyse om at du ikke trenger å bestemme deg for ditt uttak av varer umiddelbart, men kan selv bestemme tidsrammen på dette. Du vil for hver gang du tar ut en vare fra ditt totalbeløp få en tilgodelapp på restbeløpet fra oss. Denne varer i 1 år for hver gang.


Vi vil også opplyse om at vi kan ta imot alle dine smykker for oppbevaring når du reiser bort. Smykkene vil da være forsikret i perioden, og oppbevares i vår safe eller i bankboks. Dette er en ny gratis service for våre kunder. Om dette er av interesse ta kontakt med filialleder.


Ta gjerne kontakt med en av våre filialer om det er noe du lurer på i denne sammenheng.