Konfliktfrie diamanter

Heyerdahl benytter kun konfliktfrie diamanter i alle sine smykker.

 

 

Heyerdahl har innført Kimberley-prosessens sertifiseringsordning. Alle våre diamanter er fra lovlige kilder som ikke finansierer konflikter. I samsvar med FNs resolusjoner kan vi herved garantere at våre diamanter er konfliktfrie basert på personlig kunnskap og/ eller skriftlige garantier. 

Kimberley Prosessen

I 2000 kom et felles initiativ i gang av regjeringer, den internasjonale diamantindustrien og ikke-regjeringstilknyttede organisasjoner  for å bekjempe at diamanter  ble brukt til å støtte opprørsgrupper. Initiativet ble kjent som Kimberley-prosessen, og fikk umiddelbart støtte fra FN. Dette var første gang en verdensomspennende industri (uansett type), hadde samarbeid med FN, ulike regjeringer og  ikke-regjeringstilknyttede organisasjoner i en slik viktig humanitær sak.

Den 5. november 2002, ratifiserte og  adopterte 52 regjeringer Kimberley-prosessen. Blant disse var også Norge, og på bakgrunn av tidligere samarbeid, ble Norges Gullsmedforbund  anmodet av Utenriksdepartementet om å bli tilsynsmyndighet for prosessen i Norge.

Eksport av rådiamanter.

Ifølge Kimberley-prosessen skal hver forsendelse av rådiamanter som eksporteres og krysser en internasjonal grense, sendes i en forseglet boks/container. Forsendelsen skal følges av et regjeringsgodkjent sertifikat godkjent av Kimberley-prosessen. Dette sertifikatet skal være en forsikring om at diamantene kommer fra kilder som er godkjent som konfliktfrie. 

Garantisystem (The system of Warrenties).

I tillegg har diamantindustrien adoptert et  ”Garantisystem” for å forsikre kjøperne/forbrukerne om opprinnelsen av diamantene. Garantisystemet, som er vedtatt av alle  regjeringene i deltakerlandene i Kimberley-prosessen, medfører at alle  kjøpere og selgere av diamanter /diamantsmykker,  tar med  følgende garantierklæring på alle fakturaer:

Diamantene på denne faktura er kjøpt fra legale kilder som ikke er innblandet i konflikter, og er i henhold til FNs resolusjon. Selgeren garanterer herved at disse diamanter er konflikt- frie, basert på personlige og/eller skriftlige garantier gitt av leverandøren av disse diamantene.”

Det ble  også lagt fram en resolusjon på  årets CIBJO kongress, og den ble enstemmig vedtatt av medlemsorganisasjonene på vegne av sine medlemsbedrifter.  Det betyr Norges Gullsmedforbund har bekreftet at medlemmene er villig til å følge dette garantisystemet.  Det samme har NGF bekreftet overfor norske myndigheter.

I tillegg er firmaer  som handler med rå og polerte diamanter pålagt å føre register over alle garantifakturaer som er utstedt og mottatt.. Disse garantiene skal være revidert og godkjent på årlig basis av firmaets egen revisor. Ved forespørsel fra myndighetene skal dette register være tilgjengelig for å kunne dokumentere at firmaet kjøper eller selger diamanter i overensstemmelse med Kimberley-prosessen og garantisystemet.

Vil du vite mer om diamanter? Se vår egenproduserte diamant video på YouTube her