Gull til Heyerdahl

Heyerdahl vant pris for sin nye design


Heyerdahl vant Næringslivsprisen 2009

Juriens uttalelse:

Gullsmed Heyerdahl er en aktør som bevisst har satset på bruk av profesjonelle designtjenester i en bransje som har vært uforandret i mange år. Gjennom sin nye visuelle identitet viser Heyerdahl mot ved å utfordre det bestående innen et håndverk som opplever nedgang. Identiteten oppleves tidsriktig og kvalitetsbevisst, samtidig som den ivaretar gullsmedbransjens lange tradisjoner. En modig bedrift som tar det visuelle utrykket helhetlig ut i markedet, og samtidig skaper seg et godt grunnlag for å markere seg internasjonalt.
 
Mission Design har utviklet et helhetlig konsept for logo, butikk og innpakning. Det ble utviklet et fasettmønster som kan benyttes både endimensjonalt og tredimensjonalt. - Målet er at man skal kunne tenke på Heyerdahl ved hjelp av dette grafiske utrykket uten annen form for kommunikasjon, sier Heyerdahl. – Vi har allerede implementert profilen i vår butikk på CC Vest.
 
For Heyerdahl var det ikke kun snakk om lokal identitet. Han ønsket å sette selskapets navn på kartet også internasjonalt. Blant annet gjennom å utvikle ”iDiamond iPod”, verdens dyreste iPod med 430 diamanter. - Ideen vekket stor oppsikt over landegrensene, og dannet grunnlaget for firmaets videre suksess med utvikling av spesielle diamantsmykker, blant annet Nokias ”8800 Diamond”. Thomas Heyerdahl er også opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet. ”Zulu by Heyerdahl” er en spesialdesignet diamantring hvor all fortjeneste går til bygging av hus til foreldreløse barn i Sør-Afrika. - Disse prosjektene bidro til å øke vårt behov for en sterk og klar visuell profil. En sterk identitet gjør at vi vil tiltrekke oss nye partnere og spennende prosjekter også i fremtiden, sier han entusiastisk.
 
Gullsmed Heyerdahl as er lokalisert med tre forretninger i Oslo. Bedriften ble etablert i 1972 av Sten S. Heyerdahl. I 2007 tok Thomas Heyerdahl over som eier og daglig leder av familiebedriften.
 
Grafill deler i år ut Næringslivsprisen for andre gang på rad i forbindelse med Visuelt. Prisen tildeles en bedrift eller organisasjon som har utviklet ny visuell identitet som et strategisk virkemiddel for å skape en konsistent og helhetlig presentasjon av bedrift og/eller produkt. Dette som et ledd i utviklingen av bedriften, og som et bidrag til en langsiktig verdiskapning og økt konkurransekraft. Aktuelle kandidater er små eller mellomstore norske bedrifter med opp til 250 ansatte. De viktigste kriteriene i juryeringen har vært at den visuelle identiteten er relevant i forhold til bedriftens strategi og dens målgrupper, og at det er et høyt faglig nivå på implementeringen.